Det Socialrättsliga sällskapet i Finland

Det Socialrättsliga sällskapet

Det Socialrättsliga sällskapet i Finland är ett vetenskapligt sällskap, som är öppet för alla. Sällskapet koncentrerar sig på sociala och grundlagsenliga rättigheter. Sällskapet granskar sociala och grundlagsenliga rättigheter ur en tvärvetenskaplig grund. Angående sällskapets verksamhet och medlemkår är multifackligheten och arbetet med varandra kännetecknande.

Verksamhetens fokus är sociala rättigheter, som inom sällskapet granskas särskilt ur rättens och samhällsvetenskapets synpunkter. Sällskapet främjar socialrättslig forskning och producerar inom branschen artiklar på sin nätsida, tar också aktivt del i lagberedningen inom socialrättsliga frågor genom att ta hänsyn till lagförslag via sina utlåtanden, särskilt förslagenas socialrättsliga  aspekter.

På siståne inom lagberedningen kan man nämna utlåtanden beträffande socialvårdlagen och lagen för de äldres omsorg.

Socialrättsliga sällskapet, som en vetenskaplig miljö, vill också väcka uppmärksamhet till socialrättsliga frågor bland angående publiken till socialrättsliga frågor och därför ordnar sällskapet  för allmänhetenmöten, och för fram saker ur juridik och samhällsvetenskapig samt socialvårdens och den sociala trygghetens synpunkt.

Till exempel därpå kan nämnas rubrikerna vid mötena 2011-2012:

“Får medborgarna rättvisa?”

“En mer internationell hälsotrygghet”

“Rättigheter för de äldre”

“Europas temaår mot fattigdomen och socialvårdlagens reform”

“Patientens ställning och rättigheter”

“Närhetsvård i fokus”

Ärenden angående sociala tryggheten och hälsovårdens är fortfarande aktuella. Bekymmer för inkomsten och välfärden följer en “från vaggan till graven”. Sociala och hälsopolitiska beslut är också ekonomiskt betydande  för både skattebetalarna och beslutsfattarna. Heta ämnen på siståne har varit t-ex.  ignonerandet, sociala trygghetens kompleksitetet, klyftorna inom sporrarna, hälsovårdens förnyande nyheter, de ungas arbetslöshet och tillväxten av pensionärerna. Angående alla dessa saker är det fråga om tilllämpningen av sociala rättigheterna (bestämmelser inom social- och hälsovården och dess tillämplingsråd). Socialrätten är ett vidlyftigt och splittrat juridiskt område och det saknar om skriftligt och systematiskt material och analyser.

Sällskapet erbjuder branschens forskare, fackliga arbetarena och intresserade  ett forum där man kan handla socialrättsliga frågor ur skilda synvinklar. Sällskapet ordnar seminarier och ger ut publikationer på ett vetenskapligt och praktiskt sätt.  Socialrättsliga ämnen kan granskas av t.ex. forskarena,  sakkunniga inom rättsväsendet, dem som arbetar inom kundservice, inom branschens organisationer, samt förvaltningens och rättsväsendets sakkunniga samt vanliga medborgare som fungerar inom socialrättsliga vardagliga frågor. Sällskapets vetenskapliga verksamhet tjänar också medborgarna vid dess strävanden att utreda och försvara sina rättigheter.

 

Översättningen: Kalevi Ellilä