Det Socialrättsliga sällskapet i Finland

Det socialrättsliga sällskapet i Finland är en tvåspråkig förening, vars syfte att främja socialrättsliga frågor samt forskning i ämnet

Bli medlem = länken till föreningens hemsida

Medlemskapet i vår förening är både nyttigt och givande för alla som anser att mänskliga rättigheter och jämlikhet är viktiga.

Vår förening tar speciell hänsyn till de sociala mänskliga rättigheterna och bemötandet av fattiga människor i Finland och internationellt. Det är ytterst viktigt för oss att främja klientens rättigheter inom social- och hälsovården.

Vi är aktiva på flera områden

Föreningen erbjuder ett forum där socialrättsliga frågor kan behandlas ur olika synvinklar både vetenskapligt och praktiskt.

Socialrättsliga ämnen kan betraktas mångsidigt av bland annat forskare, specialister i föreningar inom socialbranschen, anställda inom kundservice och i olika förvaltningsenheter samt vanliga medborgare som upplever socialrättsliga frågor i sina vardagsliv. Föreningen hjälper indirekt också medborgare med
att ta reda på och försvara sina rättigheter.

Vi ordnar seminarier, ger utlåtanden, gör ställningstaganden, skriver sakkunnigartiklar inom olika branscher. Vid behov lämnar vi in klagomål om medborgarnas rättigheter och tjänster. Vi samarbetar med andra föreningar med motsvarande målsättningar.

Fjärranslutning möjliggör deltagandet i verksamheten för alla medlemmar. Medlemmarna är välkomna till styrelsemöten, där de har närvaro-, yttrande- och motionsrätt.

Vi strävar efter att få idéer av våra medlemmar för att främja verksamheten. På gemensamma medlemstillställningar diskuterar vi om kommande verksamhet och strategier.