Rahoitus

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen järjestö.

Valtaosa toiminnastamme rahoitetaan yhdistyksen jäsenmaksutuotoilla, joita käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Tämän lisäksi pieni osuus toiminnasta rahoitetaan esimerkiksi yksityisiltä henkilöiltä saatavilla lahjoituksilla.

Osassa toimintojamme voidaan periä pieniä maksuja.