Aikaisemmin järjestetyt keskustelutilaisuudet ja seminaarit

Aikaisemmin järjestetyt keskustelutilaisuudet ja seminaarit:

 

 • Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin III, järjestetty 4.12.2014

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin I, järjestetty 15.5.2014.

           ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Tuhoaako vai pelastaako EU hyvinvointivaltion? 24.3.2014

          Järjestäjinä Suomen sosiaalioikeudellinen seura, HYVA (Hyvinvointivaltion vaalijat ry) ja              VVT (Vapaus valita toisin ry). Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Lähisuhdeväkivalta sosiaalisena ongelmana. 27.2.2014

          Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Väliinputoaminen ja sosiaaliset oikeudet. 21.11.2013 

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut – ongelmia ja uudistusnäkymiä. 26.9.2013

​           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Vanhuspalvelulaki tulee – mikä muuttuu? 16.5.2013 

​           Esitykset löytyvättiedostot osiosta

 • Omaishoito valokeilassa 29.11.2012 

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Terveydenhuoltolaki tänään 27.9.2012 

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Potilaan asema ja oikeudet” 10.5.2012 

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Sosiaalihuoltolain uudistushanke – mikä muuttuu? 25.1.2012 

           Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Kansainvälistyvä terveysturva 28.9.2011

​          Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Työttömyysturva, toimeentulotuki, työhön aktivointi – saavatko kansalaiset oikeutta? 5.5.2011

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi ja sosiaalihuollon lakiuudistus.” 8.12.2010

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Kansainvälistyvä sosiaalioikeus” yhdessä Kelan tutkimusosaston kanssa 5.10.2010

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seura 30 vuotta: Riitta-Leena Paunio -juhlasymposium 30.9.2010

 • Keskustelutilaisuus vanhuspalveluista 11.3.2010

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Avuttomuus ja laki. Sääntelyn mahdollisuudet kompensoida toimintakyvyn vajetta” 20.10.2008

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Terveyskantelun oikeusperusteet ja muistutus potilaslain mukaan” 25.5.2008

          ​Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Unohtuiko asiakas hankintaprosessissa? – Kuuluuko asiakkaan ääni, miten itsemääräämisoikeus ja perusoikeusmyönteisyys toteutuu kuntien hankinnoissa?” 14.11.2007 

          Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Uuden lastensuojelulain keskeisiä kysymyksiä” 26.2.2007

​          Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • ”Mitä vammaispalveluista hallitusohjelmaan – mitä Paras-hanke tuo vammaisille henkilöille” yhdessä Invalidiliiton kanssa 16.10.2006

 • ”Mitä hallitusohjelmaan perusturvasta?” yhdessä Kelan tutkimusosaston kanssa 27.9.2006 

          Esitykset löytyvät tiedostot osiosta

 • Perusturvaseminaari ”Työttömän perusturvan ongelmista ja niiden ratkaisuvaihtoehdoista SOMA ja JUTTA mikrosimulaatiomallilaskelmilla” 16.5.2006

 • ”Sosiaaliturvan juoksevat silmukat – väliinputoamisen riskit sosiaaliturvassa” 17.1.2006

 • ”Toteutuuko oikeus hyvään kohteluun ja sosiaalihuoltoon? Kokemuksia sosiaaliasiamiestoiminnasta.” 22.5.2003

 • ”Laki tulee laitoksiin, osa 2” 5.11.2002

 • ”Kunnan järjestämisvastuu ja perusoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa KHO:n uusien ratkaisujen valossa.” 23.5.2002

 • ”Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmä – oikeusturvaa vai edunvalvontaa?” 13.3.2002

 • ”Laki tulee laitoksiin. Itsemääräämisoikeuden rajoitukset ja uudistuva mielenterveyslaki” yhdessä Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seuran kanssa 21.11.2001

 • Ekskursio Järvenpään sosiaalisairaalaan 6.6.2001

 • ”Vanhusten oikeusturva” 28.3.2001

 • Työryhmä sosiaalisista oikeuksista Sosiaalipolitiikan päivillä Tampereella 27.-28.10.2000

 • Osallistuminen FDUV-yhdistyksen seminaarin ”Pakkotoimet kehitysvammahuollossa” järjestämiseen 27.-28.10.2000

 • ”Sosiaaliset oikeudet Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan näkökulmasta” yhdessä Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran kanssa 8.6.2000

 • ”Uusi laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista” yhdessä Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seuran kanssa 22.3.2000

 • ”Sosiaaliturvan väärinkäyttö ja sosiaalisten oikeuksien alikäyttö” 28.10.1999

 • ”Sosiaalioikeuden tila ja tulevaisuus” 23.