Vuosi 2010

Vuoden 2010 maaliskuussa järjestimme yhdessä Suomen Lääkintäoikeuden ja – etiikan Seuran (SLOES) kanssa keskustelutilaisuuden otsikolla ”Vanhuspalvelujen nykytila ja tulevaisuus”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) auditoriossa. Tilaisuudessa järjestävien seurojen puheenjohtajat kertoivat seuransa toiminnoista ja tavoitteista. Omasta puolestani korostin seuramme tieteellistä luonnetta järjestönä, joka kokoaa kaikki sosiaalioikeudesta kiinnostuneet toimintansa piiriin. Sosiaalioikeus on oikeudenalana melko nuori, mutta käytännössä tärkeä. Oikeudenalan merkitys ja kiinnostavuus nousee vuosi vuodelta, kun sosiaaliturvalainsäädäntömme tulee yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hahmoteltavaksi.

Tämän jälkeen vanhuspalveluja lähestyttiin kolmen alustuksen pohjalta: Otsikolla ”Vanhuspalvelut, tarvitaanko lakia ja minkälaista, lakimies Virpi Vuorinen, Sosiaalihuollon lainsäädäntöä uudistavan työryhmän asiantuntijasihteerinä Sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi ministeriön suunnitelmista uudistaa vanhuspalvelua koskevaa lainsäädäntöä. Otsikolla ”Vanhuspalvelut Helsingissä” vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen, Helsingin kaupungista kertoi tilanteesta Helsingin vanhuspalveluissa ja kolmanneksi otsikolla ”Vanhuspalvelut Suomessa, ruusuja ja risuja, THL:n yksikön päällikkö Harriet Finne-Soveri analysoi vanhuspalvelujen tilaa ja pohti mitä ongelmille tulisi tehdä. Alustuksista virisi vilkas keskustelu, jossa korostettiin erityisesti tulevan lainsäädännön sosiaalioikeudellisia aspekteja. Tilaisuudessa oli noin 30 osallistujaa.

Vuoden 2010 lokakuussa järjestimme yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa iltapäivätilaisuuden otsikolla ”Kansainvälistyvä sosiaalioikeus”. Tilaisuudessa selvitettiin kansainvälisen oikeuden ja siinä tapahtuneen kehityksen heijastuksia Suomen sosiaalioikeuteen Kela -hallissa. Ohjelmassa kansainvälisen oikeuden merkitystä sosiaalioikeudelle ja kansalaisten oikeuksille lähestyttiin kahden alustuksen pohjalta. Ensin yhteyspäällikkö Essi Rentola alusti Kelan kansainvälisestä toiminnasta ja toisena tutkija, juristi Maija Faurie, Kelan tutkimusosastolta esitteli Kelan verkkopalvelua kansainvälisistä sosiaalisista oikeuksista (www.kela.fi > Tietoa Kelasta > Lait ja ohjeet > Sosiaaliset oikeudet). Alustusten jälkeen keskusteltiin mm. sivujen käyttökelpoisuudesta ja kehittämismahdollisuuksia. Puheenvuoroissa kosketeltiin myös kansainvälisten sopimusten vaikutusta Suomen sosiaaliturvaan. Tilaisuudessa oli noin 100 osallistujaa.

Vuoden 2010 joulukuussa järjestimme yhdessä Kelan tutkimusosaston kanssa yleiskeskustelutilaisuuden otsikolla ”Sosiaalihuoltolain uudistushanke – mikä muuttuu?. Otsikon mukaisesti keskustelun kohteena oli sosiaalihuollon lakiuudistushanke. Samalla käsiteltiin myös Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden tuloksia. Tilaisuus pidettiin Kela –hallissa kelan pääkonttorissa.

Tilaisuudessa aihetta lähestyttiin kolmesta näkökulmasta. Erikoistutkija VTT Elina Palola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta esitteli sosiaalihuollon lakiuudistuksen sen hetkistä vaihetta sekä kertoi, millaisia kokemuksia EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta oli saatu. Tämän jälkeen johtava tutkija VTT Pertti Honkanen, Kelan tutkimusosastosta esitteli tutkimustuloksia köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen johtaneista syistä. Kolmanneksi lakimies, HTT Marja Pajukoski, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta esitteli tutkimustensa pohjalta kuntien ehkäisevää sosiaalityötä ja sitä, miten sosiaalihuoltolakia tulisi uudistaa, jotta ehkäisevä työ tehostuisi ja syrjäytymiskehitys saataisiin loppumaan. Keskustelua veti Kelan tutkimusosaston toimeentuloturvaryhmän päällikkö OTT Laura Kalliomaa-Puha. Tilaisuudessa palkittiin myös Euroopan teemavuoden journalistikilpailun Suomen voittaja. Paikalla oli noin 50 kuulijaa.