Vuosi 2011

Toukokuussa 2011 järjestimme yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa keskustelutilaisuuden kansalaisen asemasta ja oikeuksista sosiaaliturvan toimeenpanossa teemalla ”Työttömyysturva, toimeentulotuki, työhön aktivointi, Saavatko kansalaiset oikeutta? Keskeisiä kysymyksiä tilaisuudessa olivat sosiaaliturvan silppuisuus ja asiakkaan pärjääminen eri etuuksien viidakossa, miten perusoikeudet toteutuvat sosiaaliturvassa ja mitä asiakkaan aseman parantamiseksi voidaan tehdä. Paikkana oli Kelan päätalo, Kela–halli ja läsnä oli noin 50 kuulijaa.

Tilaisuudessa suunnittelija HTM Helena Pesonen, Kelan Itä-Suomen aluekeskuksen työttömyysturvan erityisasiantuntijana alusti aiheesta ”Työttömyysturva ja sen katvealueet asiakkaan näkökulmasta, erikoistutkija, asiamiessosiaalityöntekijä ja VTM Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä aiheesta ”Toimeentulotuki ja siihen liittyvät ongelmat erityisesti vankeusrangaistusta suorittavien ja heidän omaistensa näkökulmasta” Alustusten jälkeen käyttivät kommenttipuheenvuoroja FM Jari J. Marjanen, Helsingin sosiaalilautakunnan muutoksenhakujaoston jäsenenä, ja OTT Kalevi Ellilä, sosiaali- ja terveysoikeuden tutkijana. Alustukset herättivät vilkkaan keskustelun.

Kesäkuussa yhdistys antoi yhteistyössä eräiden muiden järjestöjen kanssa lausunnon potilaan oikeuksista hallituksen jäsen Eila Sundmanin HUS:n potilasasiamiehenä laatimalta pohjalta.

Syyskuussa järjestimme yhteistyössä Kelan tutkimusosaston kanssa yleisö- ja keskustelutilaisuuden otsikolla ”Kansainvälistyvä terveysturva”. Tilaisuudessa halusimme syventää vuonna 2010 yleisötilaisuudessa virinneitä näkemyksiä kansainvälistymisen heijastumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Aihetta lähestyttiin kolmen alustuksen pohjalta. Pääsuunnittelija Noora Heinonen Kelan terveysosastolta alusti aiheesta ”sairauskulujen EU -koordinaatio Kelassa”, lakimies Mervi Kattelus, Suomen Lääkäriliitto ry:stä alusti aiheesta ”EU:n terveysdirektiivit ja niiden heijastuminen Suomen terveydenhuoltoon” ja lakimies OTM Anna-Kaisa Tuovinen STM:stä kertoi terveysdirektiivin vaikutuksia koskevasta tutkimuksestaan ja sen tuloksista.

 

Tilaisuus Kela hallissa oli onnistunut, osanottajia oli 60 henkilöä. Alustusten pohjalta keskusteltiin sairaanhoidonkorvauksista EU:n sisällä sekä tulossa olevan potilaan liikkuvuusdirektiivin taustoista ja vaikutuksista Suomen järjestelmään.

Yhdistys osallistui Kelan tutkimusosaston Ikä-päivään 23.11.2011, jonka aiheena mm. oli mm. vanhuspalvelulaki. Myös Ikä – päivä onnistui hyvin.