SSOS toimintasuunnitelma vuodelle 2019

14.4.2019

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry.

- Socialrättsliga sällskapet i Finland r.f.

 

SSOS TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Yhdistyksen juhlavuosi

 

Vuosi 2019 on yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistys on perustettu keväällä 1999 ja juhlii vuonna 2019 20 – vuotta kestänyttä taipalettaan juhlaseminaarilla.

 

Vuosikokous

 

Toimintavuonna pidetään sääntömääräinen vuosikokous 13.2.2019 klo 15.30 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki.

 

Yhteistyö

 

Ihmisoikeusliitto Pyritään tekemään yhteistyössä yksilökantelu YK:n TSS – komitealle henkilöstä, jonka elämä on viime vuosien sosiaaliturvan leikkausten ja indeksijäädytysten vuoksi tullut erityisen vaikeaksi ja joka joutuu käymään leipäjonossa pysyäkseen hengissä. Henkilö etsitään yhteistyössä EAPN-FIN kansalaistoimintaryhmän kanssa. Ennen kantelun tekemistä ovat kuitenkin kotimaiset oikeuskeinot käytävä loppuun.

 

EAPN-FIN Seura on vuosina 2018–2019 ollut puheenjohtajan kautta edustettuna EAPN-FIN:in hallituksessa. Olemme osaltamme olleet mukana järjestön pyrkimyksissä vähentää köyhyyttä sekä Suomessa että Euroopan tasolla. Vuonna 2018 keskeistä oli kansalaisaloite takuutulosta ja EMIN II (minimum income) EU-hanke. Vuonna 2019 keskeisiä kohteita on uuden hallituksen ohjelma ja siihen liittyvä perusturvaetuuksien kiireellinen korottaminen sekä pidemmällä aikavälillä koko sosiaaliturvan uudistus. SSOS on tiiviisti mukana kaikissa näissä hankkeissa.

 

PAM – ammattiliitto Yhteistyö PAM:in kanssa jatkuu nollasopimusten ja irtisanomissuojan puitteissa. Uusia seminaareja kaavaillaan vuosiksi 2019–2020. Seura seuraa työaikalain uudistamista vuonna 2019 ja arvioi uuden lainsäädännön vaikutuksia. Nolla- ja osa-aikasopimukset voisivat olla keskeisiä seminaariaiheita Työssäkäyvät köyhät” seminaarissa, jossa voitaisiin käsitellä myös itsensä työllistäjien ongelmia yhteistyössä PAM:in kanssa. Aiheesta voidaan myös järjestää myös paneelikeskustelu eduskuntavalliehdokkaille vuoden 2019 vaalien alla.

 

Seminaarit 2019 - 2020

 

Vankeja koskeva seminaarisarja jatkuu vuonna 2019 yhteistyössä KRITS:in, Rikosseuraamuskeskuksen ja oikeusministeriön kanssa. Keväällä on vankien mielenterveyttä käsittelevä seminaari ja syksyllä 2019 jatketaan Vankien sosiaaliset oikeudet – seminaarisarjaa.

 

20 –vuotisjuhlaseminaari. Vuonna 2019 yhdistys täyttää 20 –vuotta. Yhdistys on perustettu vuonna 1999. Juhlaseminaari pidetään torstaina toukokuun 16 päivänä 2019 klo 12–16 Tieteiden Talossa, Kirkkokatu 6, 5. krs, Sali 505. Seminaarin on ”Sosiaaliset oikeudet eilen, tänään ja huomenna” ja siihen on saatu tasokkaat alustajat. Osallistujille tarjotaan juhlakahvit ja kakkua.

 

Vammaisseminaari II Yhteistyötä Invalidiliiton, Kelan, Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa pidetään seminaari, kun VALAS –lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa. Seminaarin otsikkona voisi olla ”Vammaisten työllistymismahdollisuudet, toimeentulo, palvelut ja etuudet. Aiheina mm. ”Vammaisten työnteko ja siitä saatava palkka”, ”Valinnanvapauslaki ja sen vaikutus vammaisen asiakkaan asemaan, ”Kelan vammaistukien merkitys vammaisille, uuden VALAS –lainsäädännön tuomat muutokset, uuden hallitusohjelman tuomat muutokset vammaisille jne. Seminaarin ajankohta voisi olla syksyllä 2019.

 

Asiakasmaksuseminaari Yhteistyössä Invalidiliiton, Kelan, Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa järjestetään Asiakasmaksut ja niiden vaikutukset – seminaari sitten kun asiakasmaksulain uudistus on hyväksytty eduskunnassa. Keskeisiä ovat uusia asiakasmaksulaki ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset maksuihin. Ajankohta voisi olla syksyllä 2019 tai keväällä 2020.

 

SOTE-uudistus ja asiakkaan oikeusturva Seminaari ”SOTE –uudistus ja asiakkaan oikeusturva” järjestetään ehkä vuonna 2019 tai 2020. Seminaarin järjestäminen edellyttää, että on riittävästi tietoa maakuntauudistuksen toimeenpanosta.

 

Yleisötilaisuudet Vuosien 2019–2020 aikana voidaan pitää myös muita yleisötilaisuuksia ja seminaareja. ajankohtaisia asioita voivat olla mm. itsemääräämislaki sekä YK:n TSS –sopimuksen valvonta. Yhdistyksen edustajat osallistuvat myös muiden järjestöjen seminaareihin aktiivisesti.

 

Lainuudistukset ja lausunnot

 

Asiakas ja potilaslain valmistelu jatkuu STM:n työryhmässä vuonna 2019 ja seura osallistuu valmisteluihin edustajiensa välityksellä. Seura tulee antamaan uuden lausunnon työryhmän uusista esityksistä sitten kun ne tulevat lausuntokierrokselle. Kysymyksessä on merkittävä lainuudistus, joka koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluita. Myös muista mahdollisesti uuteen hallitusohjelmaan liittyvistä uudistuksista SSOS antaa tarvittaessa lausunnon.

 

Seura osallistuu aktiivisesti edustajiensa välityksellä tulevaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen.

 

Nettisivujen hyödyntäminen


 

Yhdistys pyrkii lisäämään tutkijoiden kiinnostusta sosiaalioikeudellisiin kysymyksiin. Yhdistyksen uusille nettisivuille voivat yhdistyksen jäsenet kirjoittaa blogeja ja artikkeleita. Osa artikkeleista toivotaan olevan tieteellisiä ja referoituja. Uudistetuilla kotisivuillaan yhdistys julkaisee myös yleisötilaisuuksissa pidettyjä alustuksia. kuten tähänkin asti.

 

Vuosikokous ja hallituksen työskentely

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 13.2.2019. Siellä valittava hallitus tulee kokoontumaan säännöllisesti vuoden 2019 aikana. Yhteydenpitoa jäseniin pidetään jäsentiedotteilla ja ilmoituksilla seminaareista ja muista tapahtumista. Vuorovaikutusta jäsenten ja hallituksen välillä pyritään lisäämään samoin kuin yhdistyksen ulkoista tunnettavuutta. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan ja esittämään aiheita seminaari- ym. yleisötilaisuuksiin. Vuonna 2019 pidetään edellisenä vuonna uudistetut yhdistyksen nettisivut mahdollisimman hyvin ajan tasalla, jotta jäsenistö ja ulkopuoliset saavat tietoa yhdistyksen aktiviteeteista.

 

Vuoden 2019 suurena haasteena ovat jäsenmäärän lisääminen ja yhdistyksen talouden parantaminen. Hallitus etsii keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.