Suomen sosiaalioikeudellisen seuran (SSOS) toiminta-ajatus, arvot, visio ja strategia

30.3.2018

SSOS vuosikokouspöytäkirja, liite 6

 

Suomen sosiaalioikeudellisen seuran (SSOS) toiminta-ajatus, arvot, visio ja strategia

 

Yhdistyksen toiminta-ajatus on:

 

Edistää sosiaalisten kysymysten oikeudellista tutkimusta, kehittää sosiaalioikeutta oikeustieteen erityisalana, edistää yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kesken Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Yhdistyksen arvoja ovat:

 

 • Asiantuntemus, mukaan lukien uuden tiedon kerääminen ja jatkuva uuden oppiminen sekä työ- sosiaali- ja terveyslainsäädännön sekä sosiaalisten ihmisoikeuksien ja niihin liittyvien kansainvälisten sopimusten syvällinen tuntemus

 • Yhteistyöhakuisuus, kumppanuus muiden samalla alalla toimivien järjestöjen ja tahojen kanssa, verkostoituminen.

 • Innovatiivisuus: Reagointi toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, jäsenistössä olevien kokemusasiantuntijoiden tiedon hyödyntäminen, ideoinnin ja luovuuden suosiminen,

 • Luotettavuus: Yhdistys on sitoutunut hoitamaan ja edistämään perusturvaa ja sosiaalisia ihmisoikeuksia.

 • Välittäminen: Kuunnellaan kansalaisten toiveita ja tarpeita sosiaalisia ihmisoikeuksissa ja perusturvaa koskevissa asioissa. Toiminta on läpinäkyvää ja yhdenvertaista.

 

Yhdistyksen visiona on:

 

Sosiaalisten ihmisoikeuksien täysimääräinen toteuttaminen ja riittävän suuri perusturva kaikille kansalaisille

 

Strategia

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

 • järjestää esitelmä-, kongressi- ja koulutustilaisuuksia

 • harjoittaa alan julkaisutoimntaa

 • tekee aloitteita ja ehdotuksia viranomaisille ja yhteisöille sekä antaa lausuntoja

 • harjoittaa yhteistoimintaa alan ulkomaisten alan harrastajien kanssa

 • toimii muillakin samanlaisilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

 

SSOS seuraa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, perusturvan ja sosiaalisten ihmisoikeuksien kehitystä ja siinä tapahtuvia kansalaisten elämään vaikuttavia muutoksia. Toimitaan lähellä kansalaisten arkea ja kuullaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan suhteessa yhdistyksen perustehtävään. Käydään avointa keskustelua sidosryhmien kanssa ja aidon yhteistyön kautta syntyy uusia mahdollisuuksia edistää visioiden toteutumista. Kaiken taustalla on ylisektorinen avoin keskustelu läpi koko toimintakentän. Yhdistys ei avusta kansalaisia yksittäisissä tapauksissa, vaan toimii yleisellä tasolla.

 

Yhdistystoiminta

 

Yhdistystoimintaa ohjaa yhdistyslainsäädäntö. Jäsenistö valitsee hallituksen ja puheenjohtajan. Hallitus puolestaan vastaa koko yhdistyksen ja hankkeiden toiminnasta. Yhdistystoiminnan rahoitus tulee tällä hetkellä jäsenmaksutuotoista á 20 €/ jäsen, opiskelijat ja työttömät ja vastaavassa asemassa olevat 10 euroa.

 

SSOS toimintaa ohjaa innostunut ja sitoutunut hallitus, joka koostuu eri alojen ammattilaisista ja kokemusasiantuntijuudesta. Hallitus käyttää työssään myös asiantuntijoita. Toimiva hallituksen koko asiantuntijoineen on 10-12 henkilöä.

 

  SSOS:n hallituksen ja asiantuntijoiden tehtävänä on tuoda esiin ”kentän ääni” , jotta ajassa liikkuvat epäkohdat ja ongelmat sekä lainsäädäntöhankkeet tulevat ajoissa seuran jäsenten tietoon.

  Liitteet