Tulevaa toimintaa vuodelle 2020

3.2.2020

 

Tulevaa toimintaa vuodelle 2020

  1. Vuoden 2020 seminaarit,

    1. Palvelut digiaikana

Professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta on ollut valmis yhteistyöseminaariin Hgin yliopiston kanssa. Seminaari liittyy yliopiston projektiin: Towards socially inclusive digital society: transforming service culture; Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN

Seminaarin otsikko: Palvelujen saatavuus digiaikana"

Aika keskiviikko maaliskuun 18 päivänä 2020. Yhteistyöseminaari Helsingin yliopisto/SSOS

Kysymyksessä iltapäiväseminaari klo 12.15 – 15.30. 

Alustus 20 minuuttia ja 10 minuuttia keskustelulle. Paikka: Unioninkatu 37, tiedekuntasali (huone 1055).

Ohjelmassa on alustajia yliopistolta ja SSOS:sta.

 

c) Vankiseminaari numero 4

 

Kysymyksessä on yhteustyöseminaari SSOS/ Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits/Rangaistusseuraamuskeskus Rise, VTH ja Itä-Suomen yliopisto. Ajankohta on 4.6.2020. Paikkana Risen koulutustilat Tikkurilassa. Kyseessä on koko päivän seminaari.. Seminaarin työnimi on: ”VOIKO VÄKIVALTAISUUTEEN VAIKUTTAA?”

d) Vammaisseminaari II

 

Seminaarn teemana on YK:n vammaissopimuksen toteutus Suomessa, mahdollinen vammaislainsäädännön uudistus sekä vammainen työmarkkinoilla (mukaan lukien vammaisille työstä maksettava palkka ja vammaisten palkaton työ) sekä Kelan vammaisetuudet. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Invalidiliiton ja THL:n kanssa.

 

Seminaarin ajankohdaksi on suunniteltu syksyä 2020. Paikkana THL:n auditorio.

 

e) Sosiaaliset ihmisoikeudet Suomessa.

 

Seminaari toteutettaisiin yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen, Eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston ja Ihmisoikeusliiton kanssa. Ajankohta olisi syksy 2020 ja paikka Pikku Parlamentti.

 

f) Seminaari yhteistyössö PAM –ammattiliiton kanssa sosiaalisista oikeuksista työelämässä

 

Teemana olisivat työehtosoppailu, osa-aikaiset ja nollasopimukset ja mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon prekariaattina, Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean antamat päätökset työntekijän irtisanomissuojan tasosta Suomessa, nollatyösopimukset ja prekariaattien mahdollisuus riittävään toimeentuloon,EU:n uudet direktiivit pätkätöistä ja nollasopimuksista sekä kollektiivisen työsuhdeturvan ongelmat.

 

g) Vanhusten oikeudet

 

Vanhusten oikeudet –seminaari pidetään yhteistyössä vanhussoikeusverkosto VAASI sekä Omaishoitoliiton kanssa. Teemoina vanhuspalvelujen ongelmat ja asiakasmaksujen aiheuttamat ongelmat vähävaraisille vanhuksille. Seminaarin tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä määritelty.

 

2. Hallituksen kokoukset ja vuoden 2020 vuosikokous

 

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tavoitteena on ainakin viisi kokousta vuoden 2020 aikana. Kokouspaikkana ovat pääasiallisesti Kritsin ja Invalidiliiton tilat.

 

Vuosikokous pidetään välittömästi s Palvelut digiaikana seminaarin päätyttyä 18.3.2010 klo 16.00. alkaen yliopistolla Unioninkatu 37 huone 1055.

Aiheena normaalit vuosikokousasiat. .

 

3. Yhteydenpito jäseniin

 

Yhteydenpitoa jäseniin tehostetaan vuoden 2020 aikana jäsenkirjeillä, jota on tarkoitus lähettää kaksi-kolme kappaletta. Jäseniä pyritään rohkaisemaan ottamaan yhteyttä hallitukseen ja tekemään ehdotuksia yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi.

 

4. Yhdistyksen talouden vahvistaminen

 

Vuonna 2019 seuramme täytti 20 vuotta. Sen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari Tieteden talossa toukokuussa 2019. Seminaarin otsikko on ”Sosiaaliset oikeudet eilen, tänään ja huomenna” ja siihen saatiin tasokkaat alustajat. Seminaariin osallistui lähes 50 henkeä ja juhlan kunniaksi osanottajille tarjottiin kahvia ja kakkua. kkia Ongelmaksi muodostui kuitenkin juhlaseminaarin kalleus, jonka vuoksi yhdistyksemme kassa on vuoden 2020 alkaessa lähesä tyhjä. Vuonna 2020 pyritään yhdistyksen taloutta kohentamaan muistuttamalla jäseniä jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä, pyrkimällä saamaan uusia jäseniä ja perimällä seminaareista pieni osallistumismaksu ei-jäseniltä. Tarkoitus on käynnistää jäsenhankintakampanja, jossa tavoitteena olisi jokaiselle jäsenellä hankkia yhdistykselle uusi jäsen. Näin vähitellen saataisiin yhdistyksen talous terveelle pohjalle.

 

5. Toiminta perusturvan, vanhusten/omaishoitajien sekä työelämän oikeuksien parantamiseksi yhteistyössö toisten järjestöjen kanssa

Yhdistyksemme edustajat ovat tavanneet minsterit Aino-Kaisa Pekosen, Maria Ohisalon ja Krista Kiurun ja jättäneet heille kirjelmän siitä, miten perusturvaa voitaisiin parantaa Sanna Marinin hallituskauden aikana muistuttaen samalla Euroopan neuvoston antamsta moitteista Suomen perusturvan alhaisesta tasosta. Vuonna 2020 toimintaa jatketaa yhteistyössä samaan päämäärään tähtäävien EAPN-FIN –verkoston ja Ihmisoikeusliiton kanssa. Toimintaan littyy sekä seminaareja, alan tutkimustoiminnan edstämine että päättäjiin kohdistuvia vaikuttamistoimia.

Seuramme oli mukana Sosten muistion ”Joustava sosiaaliturva” laadinnassa. siitä, miten järjestöt haluaisivat sosiaaliturvaa uudistaa. SOTU –uudistusta pyritään edistämään olemalla mukana SOSTE:n sosiaaliturvan uudistamisa seuraavassa työryhmässä. SOSTE ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään vuoden 2020 aiikana mm. osallistumalla SOSTE:n risteilylle ja osallistumalla tarpeen mukaan SOSTE:n piirissä tehtävään sosiaali- ja tervespalveluiden kehittämistyöhön. Erityisesti palvelumaksujen uudistaminen tulee olemaan vuoden 2020 keskeisiä kehitämiskohteita.

Myös vanhusten ja omaishoitajien oikeudet kuuluvat yhdistyksemme toimntapiiriin. Niiden kehittämiseen pyrimme yhteistyössä vanhusoikeututkijoiden verkosto VAASI:n ja Omaishoitajaliiton kanssa. Toimintaan liittyy sekä yhteisiä seminaareja, alan tutkimustoiminnan edistämistä ja päättäjiin kohdistuvia vaikuttamistoimia.

Työelämään liittyviä oikeuksia pyritään edistämään yhteistyössä ammattijärjestöjen ja erityisesti PAM –ammattijärjestön sekä alan tutkijiden kanssa. Toimintaan liittyy yhteisiä seminaareja, päättäjiin kohdistuva vaikuttamistoiminta sekä alan tutkimustoiminnan edistämistä.

 

6. Kantelut (Complaints) Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle

Yhdistys odottaa myös, että viimeisimpään kanteluumme Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle (Complaint 172/2018, https://hudoc.esc.coe.int/eng) saadaan komitean vastaus (Merits) vuoden 2020 aikana. Kantelu koski Sipilän hallituksen aikana vuosina 2015 – 2019 tehtyjä perusturvan leikkauksia ja indeksien jädytyksiä. Mikäli komitean päätös (Merits) on yhdistyksellemme myönteinen pyrimme tiedottamaan päätöksestä tehokkaammin kuin aiemmista päätäksistä)

Uusia kanteluja Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle ei ole tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Yhdistys pyrkii siihen, että aiemmin tekemiimme kanteluihin (Merits 88/2012, 106/2014, 108/204 ja tuleva 172/2018) liittyvät toimet, erityisesti perusturvan ja työntekijän irtisanomissuojan parantaminen toteutetaan Suomen lainsäädännössä.

 

7. Yhdistyksen nettisivujen kehittäminen

Yhdistyksemme nettisivut pyrittiin pitämään ajan tasalla vuonna 2020 Sivut löytyvät osoitteesta https://suomensosiaalioikeudellinenseura.yhdistysavain.fi/ Jäsenillämme ja ulkopuolisillakin on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita ja blogikirjoituksia sivuillemme niistä asioista, jotka sivuavat yhdistyksemme toiminta-aluetta, (erityisesti perusturva, sosiaaliset oikeudet, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, työ- ja sosiaalioikeus jne.). Sivut ovat ”näyteikkunamme” ja pyrimme niiden kautta myös lisäämään kiinnostusta liittymään seuraamme. Vuonna 2020 pyritään nettisivuillemme saamaan aiempaa enemmän enemmän perusturvaan ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä kirjoituksia. Kirjoitukset voivat olla sekä vaapaamuotoisia blogi-kirjoituksia että tieteellisiä artikkeleita, Myös referee –artkkelit ovat tervetulleita sivuillemme.

 

8. Lausuntojen antaminen

Vuoden 2019 yhdistyksemme antoi lukuisia lausuntoja STM:lle ja Ulkoministeriölle. Lauusntoja annettiin mm. YK:n ja Euroopan neuvoston TSS-sopimusten soveltamisesta ja muista ajankohtaisista asioista ja lainsäädäntöhankkeista. Vuoden 2020 pyritään edelleen siihen, että ajankohtaisissa sosiaalisiin oikeuksiin liittyvissä asioissa ja lainsäädäntöhankkeissa kuullaan myös yhdistyksen mielipidettä.

Liitteet