Jäsenkirje 2/2020

6.9.2020

Jäsenkirje 2/2020


Arvoisat jäsenemme!
Koronakevät on lopuillaan ja kuten muissakin järjestöissä korona vaikutti hidastavasti yhdistyksemme tomintoihin. Digiseminaaria ja vuosikokoustamme, jotka oli tarkoitus pitää maaliskuussa, on jouduttu siirtämään. Tässä jäsenkirjeessä kerromme toiminnasta koronakriisin jälkeen.


1. Vankiseminaari nro 4. kesäkuu 2020 (Yhteistyöseminaari Rise, VTH ja
Kriminaalihuollon tukisäätiö. Itä-Suomen yliopisto ja Suomen
Sosiaalioikeudellinen seura. )


Ajankohta on 4.6.2020. Koko päivän seminaari. Paikka: Rikosseuraamuskeskuksen koulutustilat, Tikkurila

 

Teemana ”VOIKO VÄKIVALTAISUUTEEN VAIKUTTAA?”Väkivallan teemaa käsitellään monipuolisesti tässä yhteistyöseminaarissa. Tervetuloa osallistumaan myös tähän mielenkiintoiseen seminaariin striimauksen välityksellä. Ole yhteydessä puheenjohtajaan osoitteesta.Ohjelma liitteenä.


2. SOSS -seuran vuosikokous 20.8.2020 Invalidiliitossa osoitteessa
Mannerheimintie 107 klo 15.00 alkaen


VTT Jouko Kajanoja pitää kokouksen alussa vuosikokousesitelmän sosiaalipolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Koronakriisi on varmasti vaikuttanut tuleviin suunnitelmiin, mutta kuinka paljon?

Tämän jälkeen tavanomaiset vuosikokousasiat,tilinpäätös, hallituksen jäsenten valinta yms. Lisäksi on ehdotus, jonka mukaan yhdistyksen virallseksi nimeksi tulisi ”Suomen sosiaalioikeudellinen seura SSOS ry”. Virallinen vuosikokouskutsu on tämän jäsenirjeen liitteenä. Tervetuloa mukaan! Nyt on
mahdollisuus vaikuttaa tulevan hallituksen kokoonpanoon.


3. Digiseminaari 19.10.2018 klo 13-15 Tiedekulma, Fönsteri –Sali
Ohessa siirretyn seminaarin ohjelma. Ilmoittautumiset maaliskuun siirrettyyn seminaariin ovat voimassa tähän seminaatiin. Jos et silloin imoittautunut niin tervetuloa mukaan. Ilmoitautuminen puheenjohtajalle. yrjo.mattila@helsinki.fi
Tarkoitus on yhdessä Helsingin yliopiston DigiIN ja CoE AgeCare –hankkeiden
toteuttajien kanssa tarkastella digitaalisoitumisen vaikutuksia ja ongelmia erityisesti vanhusten,vammaisten ja maahanmuuttajien näkökulmasta. Seminaarissa visioidaan myös tulevaisuutta. Miten digitaalisuus on kehittymässä ja millaisia vaikutuksia kehityksellä on?

4. Muuta toimintaa vuonna 2020
Lausunto Olemme koronasta huolimatta antaneet sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon asiakasmaksulain uudistamisesta. Esitys on mielestämme oikean suuntainen, mutta pitemmällekin olisi voitu mennä. Olisi tärkeää, että esitys menisi mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn.


Varjoraportti
SSOS on muiden järjestöjen kanssa osallistunut YK:n TSS –sopimuksen
varjoraportointiin. Olemme korostaneet perusturvan korottamisen tärkeyttä sekä
vanhusten ja vammaisten oikeuksia. Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunta Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja ja riippumaton asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisokeuksien toteutumista ja lisätä toimijoiden välistä yhtestyötä ja tiedonvaihtoa. Puheenjohtaja Yrjö Mattila ja hallituksen neuvonantaja professori Laura Kalliomaa-Puha on valittu Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuskuntaan ja sen vanhusjaostoon.. Mattila on lisäksi vatuuskunnan vammaisjaoston jäsen.Yhdistyksellämme on mahdollisuus edistää tavoitteitamme myös ihmisoikeusvaltuuskunnan kautta. Olkaa yhteydessä, jos haluatte jotain asiaa käsiteltävän. 


Kirje korkean profiilin työryhmälle
Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2020 korkean profiilin työryhmän emeritus arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla tekemään esityksiä koronakriisin jäkitoimista. Seuramme lähetti työryhmälle kirjeen, jossa esitimme työryhmän huomioivan esityksissään huomioon vähätuloisten aseman. Vähätuloiset joutuvat eniten kärsimään kotonakriisin aiheuttamasta taloudellista lamasta, joten ei perusteltua tukea suurilla vain yrityksiä. Osa koronakriisin tukitoimista tulee mielestämme kohdentaa perusturvan parantamiseen. Lisäksi valtion tulisi tukea järjestelmällisesti leipäjonoista huolehtivia järjestöjä, jotta jaettavaa riittäisi
taloudellisen tilanteen pahentuessa.

Jäsenilta joulukuussa
Joulukuussa on suunnitteilla jäsenilta Invalidiliiton tiloissa. Keskustelemme silloin ”omassa piirissä” yhdistyksen toiminnan tulevista painopisteistä. Mihin seuran kannattaa suunnata (vähäisiä) voimavarojaan? Missä asioissa on syytä hellittää? Odotamme mielenkiintoista keskustelua. Pohjana keskusteussa on yhdistyksen strategiasuunnitelma, jota on tarkoitus samalla päivttää. Palaamme jseniltaan myöhemmin tarkemmin.

Yhteistyöseminaari PAM ammattijärejstön kanssa
PAM ammattijärjestön kanssa on vireillä seminaari ajankohtaisista
työmarkkinakysymyksistä. Ajankohdaksi kaavailtiin marraskuuta 2020., mutta koska koronakriisi on venyttänyt työmarkkinakierrosta, seminaari siirtynee ensi vuoden puolelle.


Kantelumme Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle
Kantelumme, joka koski vuosina 2015-2018 tehtyjä sosiaaetuuksia leikkauksia EN sosiaalisen peruskirjan vastaisina, on edelleen ratkaisematta. Kirjeenvaihto asiassa on päättynyt ja odotamme päätöstä (Complaint 172/2018, www.coe.int .). Asiasta tiedotetaan heti päätöksen saatuamme.

Yhdistyksen talous ja jäsenhankintakampanja
Yhdistyksen talous on edelleen heikolla pohjalla. Jos et ole vielä maksanut vuoden 2020jäsenmaksua niin tee se nyt. Pidämme vuosikokouksessa jäsenmaksun ennallaan, eli 20 euroa/vuosi (paitsi opiskelijat ja työttömät 10 euroa). Mene seuran sivulle https://holvi.com/shop/sosiaalioikeus/ ja hoida jäsenmaksu HOLVI –maksutapaa käyttäen. Jostain syystä jäsenmäärämme kasvu on pysähtynyt, Hallitus on nimennyt vuoden 2020 jäsenhankintakampanjan vuodeksi. Haastamme jokaisen teistä mukaan kampanjaan: Tuokaa ainakin yksi uusi jäsen tänä vuonna yhdistykseemme.
Seuraa on helppo esitellä, kun menee nettisivuillemme
(( https://suomensosiaalioikeudellinenseura.yhdistysavain.fi . Siellä on paljon tietioa aktiviteeteistamme. Jäsenyytemme on kaikille avoin.

Vuorovaikutus jäsenistön ja hallituksen välillä
Last but not least! Läsenistön ja hallituksen välinen kommunikaatio tulee olla tiivistä. Ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin, tehkää ehdotuksia tominnasta ja tarvittaessa antakaa kritiikkiä. Käyttäkää mahdollisuutta kirjoittaa yhdistyksen nettisivuille blogeja, tutkimustuloksia, mielipiteitä jne. Meillä on sitä kautta mahdollisuus saada äänemme kuuluviin.


Yhteishenkilö hallituksessa on puheenjohtaja yrjo.mattila@helsinki.fi
Toivotamme SSOS jäsenille hyvää koronan jälkeistä aikaa!
SSOS hallitus

Liitteet