Suomen sosiaalioikeudellisen seuran vuosikokous 2020

31.1.2021

Pöytäkirja

Suomen sosiaalioikeudellisen seuran vuosikokous 2020

Aika torstai 20.8.2020 klo 15-16.40

Paikka Microsoft Teams etäkokous

Osallistujat Yrjö Mattila, Eila Sundman, Kari Korpela, Marjatta Kaurala, Anja Karvonen-Kälkäjä, Marjo Tervo, Ulrika Krook, Irene Roivas, Saija Selkälä, Tarja Pajunen, Ylva Krokfors ja Tuula Sillanpää

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Mattila avasi kokouksen ja totesi, että nyt pidettävä kokous oli tarkoitus järjestää 18.3.2020, mutta se siirtyi koronavaaran vuoksi 20.8.2020 päivään.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin puheenjohtajaksi Yrjö Mattila ja sihteeriksi Tuula Sillanpää. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eila Sundman ja Kari Korpela ja todettiin, että he voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin ennakkoon osanottajille toimitettu esityslista kokouksen esityslistaksi.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019

Kari Korpela esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 2

7. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020 sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020

Yrjö Mattila esitteli toimintasuunnitelman ja Kari Korpela esitteli taloussuunnitelman. Marjatta Kaurala kertoi 4.6.2020 toteutetusta seminaarista tarkemmin.

Marjatta toimittaa linkin pöytäkirjaan merkittäväksi.

Vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020.

Vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksuksi 20 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 10 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Yrjö Mattila, I varapuheenjohtajaksi Eila Sundman, II varapuheenjohtajaksi Petteri Pitkänen ja hallituksen muiksi jäseniksi Tuula Sillanpää, Jari J. Marjanen, Marjatta Kaurala, Marjo Tervo ja Irmeli Virkkula.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varajäsenensä vuodelle 2020

Valittiin toiminnantarkastajaksi Kari Korpela ja varatoiminnantarkastajaksi Jouko Levonen.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hyväksyttiin yhdistyksen nimenmuutos siten, että yhdistyksen viralliseen nimeen lisätään lyhenne SSOS, jolloin yhdistyksen nimi on Suomen sosiaalioikeudellinen seura SSOS ry.

VTT Jouko Kajanoja piti kokouksen päätteeksi esitelmän sosiaalipolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

Liitteet