Suomen sosiaalioikeudellinen seura on kaksikielinen sosiaalisten oikeuksien tutkimukseen ja edistämiseen keskittyvä yhdistys

"Jäsenyys yhdistyksessämme on sekä hyödyllistä että antoisaa kaikille niille, joille ihmisoikeudet ja kansalaisten tasa-arvo ovat tärkeitä"

Seuramme huomion kohteena ovat erityisesti sosiaaliset ihmisoikeudet ja köyhien ihmisten kohtelu  Suomessa ja kansainvälisesti. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät oikeudet ovat asioita, joiden edistämistä seuramme erityisesti ajaa.

Toimimme monella rintamalla

Seura tarjoaa foorumin, jossa sosiaalioikeudellisia kysymyksiä voidaan käsitellä eri näkökulmista sekä tieteellisesti että käytännönläheisesti.

Sosiaalioikeudellisia aiheita voivat monipuolisesti tarkastella mm. tutkijat, sosiaaliturvan piirissä toimivien järjestöjen asiantuntijat, asiakastyötä tekevät, hallintotehtävissä työskentelevät ammattilaiset ja tavalliset kansalaiset, jotka kokevat sosiaalioikeudelliset kysymykset arjessaan. Seuran toiminta palvelee välillisesti myös kansalaisia heidän pyrkimyksissään selvittää ja puolustaa oikeuksiaan.

Pidämme seminaareja, annamme lausuntoja ja teemme kannanottoja. Tuotamme ammattilaisten kirjoituksia, kantelemme tarvittaessa kansalaisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvistä asioista. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, joilla on samansuuntaiset tavoitteet.

Etäyhteyksien avulla otamme koko jäsenistön mukaan toimintaamme. Jäsenet voivat olla mukana hallituksen kokouksissa, joissa heillä on läsnäolo, puhe- ja esitysoikeus. Pyrimme saamaan jäseniltämme ajatuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi ja pidämme yhteisiä jäsentilaisuuksia, joissa pohdimme tulevaa toimintaa ja strategioitamme.