Jäsenkirje 4/2020

31.1.2021

Jäsenkirje 4/2020


Arvoisat jäsenemme!


1. Vuoden 2020 päättyessä


Olen joka vuoden päättyessä tehnyt puheenjohtajan katsauksen kuluneen vuoden tapahtumista. Teen sen myös tänä vuonna. Voitte lukea sen nettisivuiltamme vuodenvaihteen jälkeen.


Covid-19 aiheutti muutoksia toimintaamme tänä vuonna. Jouduimme kokoontumaan etänä niin kuin monet muutkin yhdistykset. Paljon positiivista tapahtui koronasta huolimatta sosiaalisissa ihmisoikeuksissa, kuten varhaiskasvatuksen parantaminen, oppivelvollisuusiän pidennys sekä Sote-lainsäädännön ja asiakasmaksulain eteneminen eduskunnan käsittelyyn. Vuonna 2021 jännäämme niiden läpimenoa.


Allekirjoittanut valittiin Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskuntaan. Kuulun myös valtuuskunnan vanhus- ja vammaisjaostoon, joten meillä on mahdollisuuksia tehdä aloitteita vammaisten ja vanhusten palvelujen epäkohdista myös valtuuskunnan kautta ja herättää päättäjiä tekemään tarvittavia muutoksia. Myös yhteistyömme muiden järjestöjen kanssa jatkuu. Hallituksemme jänen jatkaa Marjatta Kaurala jatkaa EAPN-FIN varapuheenjohtajana vaatien parannuksia köyhien asemaan. Yhteistyö Ihmisoikeusliiton ja SOSTE:n kanssa jatkuu yhteisin päämäärin


2. Jäsenillassa pohdimme yhdistyksemme tulevaisuutta


Koronakriisin edelleen jatkuessa jouduimme siirtämään joulukuuksi suunnitetua
jäseniltaa helmikuulle. Pankaa siksi kalenteihinne jo merkintä kohtaan torstai 18.2.2021 klo 15.00. Pidämme silloin nopeasti yhdistyksen vuosikokouksen 2021 ja jatkamme sitten jäseniltana keskustellen siitä, miten yhdistyksemme tulisi toimia tulevaisuudessa. Katsokaa keskustelun pohjaksi jo yhdistyksemme säännöt ja vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa verkkosivuiltamme
https://suomensosiaalioikeudellinenseura.yhdistysavain.fi/ Teen vielä muistion
keskustelumme aiheista ennen jäseniltaa. Koska koronakriisi todennäköisesti vielä jatkauu helmikuussa pidämme vuosikokouksen ja jäsenillan etänä Teamsin välityksellä. Pyydän, että ilmoitatte osallistumisesta hyvissä ajoin sihteerillemme Tuula Sillanpäälle tuula.sillanpaa@ehyt.fi Tuula lähettää sitten Teams osoitteen kokoukseen osallistumiseksi. Toivottavasti mahdollisimman moni osallistuu. tähän yhdistyksemme tärkeään jäseniltaan, josta toivon mukaan muodostuu perinne. Hallitus toivoo jatkuvaa vuorovaikutusta jäsenistöön.


3. Muuta

Aloitamme vuoden 2021 yhteistyöwebinaarilla Työttömien Keskusjärjestön ja
Omaishoitajaliiton kanssa teemalla ”Työttömyys ja omaishoito”. Pohdimme siinä
alustusten pohjalta omaishoitajien työhön osallistumisen mahdollisuuksia ja heidän työttömyysturvaansa liittyviä ongelmia. Webinaarin ajankohta on torstai 28.1. 2021 klo 12-14. Lähetin tästä webinaarista teille jo kutsun, johon sisältyi ilmoittautuminen ja ohjelma. Jos olette epävarmoja ilmoittautumisestanne, ottakaa yhteyttä minuun. Välitän osallistumisenne seminaarin puheenjohtajalle Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoskelle, Saatte silloin osallistumislinkin

Kesäkuun 3 päivänä 2021 on kokopäivän vankiseminaari yhteistyössä KRITS:n, Rikosseuraamuslaitoksen ja oikeusministeriön kanssa teemalla ”Syrjäytymisen vaikutukset”. Seminaari tullaan järjestämään ainakin osaksi etänä, joten kaikilla on mahdollisuus osallistua. Tarkemmin seminaarista myöhemmin.


Vuonna 2021 tapahtuu yhdistyksemme kannalta tärkeitä asioita, kuten SOTE
–uudistuksen ja asiakasmaksulain eteneminen eduskunnassa, itsemääräämislain ja vammaislain valmistelu sekä mahdolliset muutokset sosiaaliturvaan. VTT Jouko Kajanoja suhtautui vuosikokousalustuksessaan pessimistisesti mahdollisuuksiin parantaa sosiaaliturvaa lähivuosina (koronakriisi). Tämän vuoksi voi olla hyvä, että saamme päätöksen Euroopan neuvostosta perusturvakanteluumme (Complaint 172/2018) vasta vuonna 2022 neuvoston jutturuuhkan vuoksi. Ehkä silloin on jo mahdollisuus vaatia
perusturvan parannusta ilman koronaesteitä.


Ensi vuonna yhdistyksemme talous tarvitsee kipeästi vahvistusta. Olisi hienoa, jos maksaisitte vuoden 2021 jsenmaksun heti vuodenvaihteen jälkeen. Pidämme vuosikokouksessa jäsenmaksun ennallaan (20 e/v, opiskelijat ja työttömät 10 e/v). Sivulla https://holvi.com/shop/sosiaalioikeus/ voitte HOLVI –maksutapaa käyttäen hoitaa vuoden 2021 jäsenmaksun helposti.

Myös yhdistyksemme jäsenmäärää tulisi saada lisätyksi. Olisi hienoa, jos jokainen voisi tuoda yhden uuden jäsenen ensi vuonna seuraamme. Silloin voisimme esiintyä entistä vahvempana sosiaalisten ihmisoikeuksien edistäjänä eri areenoilla.


Toivotan jäsenillemme Hyvää Joulua 2020 ja Onnellista Uutta Vuotta 2021!
Yrjö Mattila
Puheenjohtaja
yrikmattila@gmail.com
Puh. 040-7154166

Liitteet