SSOS Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

19.2.2022

Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry

- Socialrättsliga sällskapet i Finland rf

 

SSOS Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

  1. Vuoden 2022 seminaarit

Vankiseminaari IV

Seminaari pidetään kesäkuussa 2022 yhteistyöseminaarina. Ohjelma ja teema selviävät kevään 2022 aikana.

Vammaisseminaari II

Seminaarn teemana on YK:n vammaissopimuksen toteutus Suomessa, mahdollinen vammaislainsäädännön uudistus sekä vammainen työmarkkinoilla (mukaan lukien vammaisille työstä maksettava palkka ja vammaisten palkaton työ) sekä Kelan vammaisetuudet. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Invalidiliiton ja THL:n kanssa ehkä syksyllä 2021 tai kevät 2022.Paikkana THL:n auditorio.

 

Sosiaaliset ihmisoikeudet ja köyhyys Suomessa.

Seminaari toteutettaisiin kun olemme saaneet vastauksen Eutoopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta kanteluumme 172/2018. Ajankohta olisi syksy 2022

 

Seminaari työehtosoppailusta, osa-aikaisista ja nollasopimukset, näkökulmia EU:n ja Suomen lainsäädäntöön, Globalisaatio, henkilöstön osallistuminen

Seminaari toteutettaisiin yhteistyössä PAM –ammattiliiton kanssa paikallisesta sopimisesta, nollasopimuksista, sosiaalisista oikeuksista sekä EU:n ja globalisaation vaikutuksesta Suomen työelämän sääntöihin. Ajankohta syksyn alku 2022. Ohjelma tarkentuu myöhemmin, kun PAM ilmoittaa omat näkemyksensä.

 

Seminaari vanhusten oikeudet

Vanhusten oikeudet –seminaari pidetään yhteistyössä vanhussoikeusverkosto VAASI sekä Omaishoitoliiton kanssa. Teemoina vanhuspalvelujen ongelmat ja asiakasmaksulain uudistus, uusi hoitajamitoitus ja avun tarpeen mittaaminen sekä maksujen aiheuttamat ongelmat vähävaraisille vanhuksille. Seminaarin ajankohta ehkä syksyllä 2022 tai keväällä 2023.

 

2. Tärkeitä tapahtumia seuran kannalta 2022

 

Vuonna 2021 tapahtuu yhdistyksemme kannalta tärkeitä asioita, kuten SOTE –uudistuksen eteneminen aluevaalien jälkeen ja asiakasmaksulain uudistuksen toimeenpano käytännössä. itsemääräämislain, päihdelain ja mielenterveyslain uudistus ja uuden vammaislain valmistelu . sekä mahdolliset leikkaukset sosiaaliturvaan.

  1. Kokoukset ja yhteydenpito jäseniin

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tavoitteena on ainakin viisi kokousta vuoden 2022 aikana. Kokouspaikkana ovat pääasiallisesti Kritsin ja Invalidiliiton tilat.

 

Jänkirjeet

Yhteydenpitoa jatketaan vuoden 2022 aikana jäsenkirjeillä, jota on tarkoitus lähettää kolme – neljä kappaletta. Jäseniä pyritään aktivoimaan niin että sekä hallituksessa olevat, asiantuntijat että muut jäsenet osallistuisivat toimintaan mahdollisimman laajasti ja tekisivät aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

 

  1. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloutta pyritään vahvistamaan hankkimalla lisää jäseniä.

  1. Toiminta perusturvan, vanhusten(/omaishoitajien sekä työelämän oikeuksien parantamiseksi yhteistyössö toisten järjestöjen kanssa

Vuonna 2022 jatkamme toimintaa perusturvan parantamiseksi toimimalla yhteistyössä samaan päämäärään tähtäävien EAPN-FIN –verkoston ja Ihmisoikeusliiton kanssa.

SOSTE ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään edelleen kehittämään vuoden 2022 aiikana osallistumalla tarpeen mukaan SOSTE:n piirissä tehtävään sosiaali- ja tervespalveluiden kehittämistyöhön.

Seurataan tiiviisti sekä SOTE että SOTU –uudistusta sosiaalistten oikeuksien näkökulmasta.

Myös vanhusten ja omaishoitajien oikeudet kuuluvat yhdistyksemme toimntapiiriin. Niiden kehittämiseen pyrimme yhteistyössä vanhusoikeututkijoiden verkosto VAASI:n ja Omaishoitajaliiton kanssa.

Työelämään liittyviä oikeuksia pyritään edistämään yhteistyössä ammattijärjestöjen ja erityisesti PAM –ammattijärjestön kanssa. Yhteistyötä pidetään myös alan tutkijoihin.

6. Yhdistyksen nettisivut

Yhdistyksemme nettisivut pyritäänn pitämään ajan tasalla vuonna 2020 Sivut löytyvät osoitteesta https://sosiaalioikeus.fi/ Jäsenillämme ja ulkopuolisillakin on mahdollisuus kirjoittaa artikkeleita ja blogikirjoituksia sivuillemme niistä asioista, jotka sivuavat yhdistyksemme toiminta-aluetta, (erityisesti perusturva, sosiaaliset oikeudet, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, työ- ja sosiaalioikeus jne.). Sivut ovat ”näyteikkunamme” ja pyrimme niiden kautta myös lisäämään kiinnostusta liittymään seuraamme.

Vuonna 2022 pyritään nettisivuillemme saamaan aiempaa enemmän enemmän perusturvaan ja sosiaalisiin oikeuksiin liittyviä kirjoituksia. Kirjoitukset voivat olla sekä vapaamuotoisia blogi-kirjoituksia että tieteellisiä artikkeleita, Myös referee –artkkelit ovat tervetulleita sivuillemme.

7) Lausuntojen antaminen

Vuoden 2022 pyritään edelleen siihen, että ajankohtaisissa sosiaalisiin oikeuksiin liittyvissä asioissa ja lainsäädäntöhankkeissa kuullaan myös yhdistyksen mielipidettä.